Doa Saat Membeli Barang Baru

Doa ini dibaca ketika membeli barang baru, sebagai wujud syukur kita, dan memohon perlindungan dari sesuatu yang buruk.

Lafal dalam huruf Latin :

Allahumma innii as’aluka khairahuu wa khaira maa jubila ‘alaihi wa-a’uudzu bika min syarrihii wa syarri maa jubila ‘alaih.

Artinya :

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan yang dibuatkan untuknya, dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya, dan keburukan yang dibuatkan untuknya.”

Download Doa KamiKamu di Google Playstore